Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest to praca nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny jako sytemu wzajemnie na siebie oddziałujących osób. W trakcie sesji każdy z członków rodziny ma możliwość m.in.:

  • wyrażenia swoich uczuć i emocji,
  • dowiedzenia się w jaki sposób inni przeżywają dany problem i zobaczenia go z nieco innej perspektywy.

Taki rodzaj pracy, polega na wspólnym poszukiwaniu źródła trudności oraz wypracowaniu alternatywnych sposobów postępowania. Terapia sprzyja stworzeniu lub odbudowaniu wzajemnego zrozumienia, polepszeniu komunikacji, wzmocnienia więzi.

Jak wyglądają spotkania?

od jednego do kilkunastu spotkań, z których każde trwa 60 min
członkowie rodziny uczą się wzajemnej komunikacji, opartej na szacunku, zrozumieniu i uczuciach,
zapytam Państwa o historię rodziny, moment życia rodziny, jak każdy z członków rodziny widzi problem,
czasami poproszę Państwa o wykonanie, krótkich zadań, które mają pomóc w zobaczeniu perspektywy innych osób w rodzinie.