Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest metodą leczenia, dotyczącą psychologicznego funkcjonowania człowieka. Jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia, zrozumienia, akceptacji, a także zyskania siły do wprowadzenia zmian w życiu. Skupiona na doświadczeniu i emocjach, empatyczna relacja z terapeutą, pozwala wyzwolić naturalną i niepowtarzalną dla każdej osoby zdolność do rozwoju i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Jak wyglądają spotkania?

każda sesja trwa 50 min
(możliwość spotkań on-line)
sesje początkowo odbywają się raz w tygodniu, następnie to Państwo decyduje o ich częstotliwości,
długość terapii ustalana jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb, problemów i możliwości.