Diagnostyka psychologiczna

Diagnostyka psychologiczna – właściwie postawiona diagnoza umożliwia dokładniejszy opis problemów danej osoby. Metoda ta ułatwia i podnosi efektywność  leczenia oraz doboru odpowiedniej formy terapii w przypadku zaburzeń psychicznych, przyczyniając się do zmniejszenia cierpienia i poprawy funkcjonowania pacjenta. Wyniki badania psychologicznego pomagają określić mocne i słabe strony danej osoby, dają jej możliwość zrozumienia swoje zachowania, problemów. Jest to też szansa lepszego zdiagnozowania cech osobowości oraz obszarów problemowych.  Badanie psychologiczne ma na celu poznanie funkcjonowania psychicznego osoby w obszarze poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Jak wyglądają spotkania?

diagnoza możliwości intelektualnych IQ,
diagnostyka sprawności funkcji poznawczych,
diagnostyka osobowości,
diagnostyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub zachowań.