Witam Państwa,
prowadzony przeze mnie prywatny gabinet psychologiczny to miejsce, w którym w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i dyskrecji, udzielona zostanie Państwu kompleksowa pomoc psychologiczna.


Do gabinetu zapraszam osoby:
• które z jakiegoś powodu czują, że nie są szczęśliwe, odczuwają poczucie braku sensu życia, samotności i pustki,
• doświadczające trudności w życiu osobistym i zawodowym,
• cierpiące na objawy psychosomatyczne,
• doświadczające kryzysu i straty,
• chcące rozwijać siebie, lepiej rozumieć innych,
• cierpiące z powodu problemów i trudności w związkach, w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i innymi ludźmi,
• cierpiące na zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania,
• cierpiące na ataki lęku, paniki, zaburzenia obsesyjno-komulsyjne, choroby psychiczne,
• uzależnione od substancji psychoaktywnych, seksu, komputera i innych zachowań,
• dorosłe dzieci alkoholików DDA oraz osoby współuzależnione.


Do gabinetu zapraszam również pary:
• cierpiące z powodu problemów i trudności w związku,
• pary po zdradzie, które chcą naprawić związek lub nie wiedzą co zrobić,
• pary, które nie potrafią się porozumieć i dogadać,
• pary, które żyją razem, ale osobno,
pary, które mimo wspólnego życia czują, że coś się zmieniło, że nie jest jak dawniej, czegoś im brakuje.


Na terapię zapraszamy rodziny, w których:
• członkowie czują, że zanika bliskość i ciepło rodzinne,
• pojawiły się trudności w rodzinie, np. problemy wychowawcze z dziećmi,
• rodzina cierpi z powodu konfliktu pokoleniowego lub w wyniku problemów jednego z jej członków.


Indywidualna oferta terapeutyczna skierowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży  od 15-stego roku życia. Młodsze dzieci zapraszam wraz z rodzicami na spotkania dla rodzin.W razie potrzeby ściśle współpracuję z lekarzem psychiatrą łącząc oddziaływania terapeutyczne z odpowiednią farmakoterapią.Szczegółowy zakres świadczonej pomocy psychologicznej znajdziecie Państwo w zakładce Oferta terapeutyczna.


Zapraszam do skorzystania z moich usług


Joanna Pacuła – Kargol