';

Image
Psychoterapia indywidualna
Image
Terapia rodzinna
Image
Terapia par
Image
Terapia uzależnień
Image
Konsultacje psychologiczne
Image
Diagnostyka psychologiczna

Witam Państwa,

prowadzony przeze mnie prywatny gabinet psychologiczny to miejsce, w którym w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i dyskrecji, udzielona zostanie Państwu kompleksowa pomoc psychologiczna.

Do gabinetu zapraszam osoby:

 • które z jakiegoś powodu czują, że nie są szczęśliwe, odczuwają poczucie braku sensu życia, samotności i pustki,
 • doświadczające trudności w życiu osobistym i zawodowym,
 • cierpiące na objawy psychosomatyczne,
 • doświadczające kryzysu i straty,
 • chcące rozwijać siebie, lepiej rozumieć innych,
 • cierpiące z powodu problemów i trudności w związkach, w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i innymi ludźmi,
 • cierpiące na zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania,
 • cierpiące na ataki lęku, paniki, zaburzenia obsesyjno-komulsyjne, choroby psychiczne,
 • uzależnione od substancji psychoaktywnych, seksu, komputera i innych zachowań,
 • dorosłe dzieci alkoholików DDA oraz osoby współuzależnione.

Do gabinetu zapraszam również pary:

 • cierpiące z powodu problemów i trudności w związku,
 • pary po zdradzie, które chcą naprawić związek lub nie wiedzą co zrobić,
 • pary, które nie potrafią się porozumieć i dogadać,
 • pary, które żyją razem, ale osobno,
 • pary, które mimo wspólnego życia czują, że coś się zmieniło, że nie jest jak dawniej, czegoś im brakuje.

Na terapię zapraszam rodziny, w których:

 • członkowie czują, że zanika bliskość i ciepło rodzinne,
 • pojawiły się trudności w rodzinie, np. problemy wychowawcze z dziećmi,
 • rodzina cierpi z powodu konfliktu pokoleniowego lub w wyniku problemów jednego z jej członków.

Zapraszam do skorzystania z moich usług