O mnie

Joanna Pacuła-Kargol. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologów PTP, a swoją pracę nadzoruję u licencjonowanych superwizorów.

Aktywność zawodowa

 • Od 2007 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczną.
 • Od 2009 roku pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
  w specjalistycznym szpitalu im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
  W ramach pracy w oddziale prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, psychoedukację oraz przeprowadzam diagnostykę psychologiczną.
 • 2009-2017 współpracuję ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy ulicy Duracza 15 w Wałbrzychu. Moja praca polega na udzielaniu wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo oraz ich opiekunom.
 • 2011-2018 roku współpracuję z Centrum Psychiatryczno-Psychologicznym PERSONA w Wałbrzychu przy  ul. Szmidta 15.  W ramach współpracy prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną.
 • W latach 2005-2012 pracowałam w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego  w Czarnym Borze, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne, diagnostykę psychologiczną oraz sesje rodzinne.

Wykształcenie

 • Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji, którego celem jest potwierdzenie moich kompetencji zawodowych
 • 2013-2014
  Absolwentka kursu dla zaawansowanych z zakresu PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ INDYWIDUALNEJ, PAR, RODZINNEJ I GRUPOWEJ organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • 2009
  Absolwentka kursu podstawowego PSYCHOTERAPII SYSTEMOWEJ INDYWIDUALNEJ I RODZIN organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
 • 2008
  Absolwentka Studium PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ organizowanym przez Centrum Psychoterapii
  i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Czarny Bór, ul. Parkowa 8.
 • 2008
  Absolwentka stażu klinicznego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  i Współuzależnienia w Stanominie.
 • 2006
  Absolwentka STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 2005
  Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku PSYCHOLOGIA