Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są pojedynczymi lub wielokrotnymi spotkaniami, które mogą być wstępem do dalszej współpracy z psychologiem. Mają one na celu rozpoznanie problemu psychologicznego i ustalenie terapii lub dalszego sposobu postępowania. Z konsultacji psychologicznych mogą skorzystać osoby potrzebujące doraźnej pomocy psychologicznej lub osoby które nie są pewne czy psychoterapia pomoże im znaleźć źródło swojego problemu. Psycholog w trakcie konsultacji psychologicznej może udzielić wskazówek co do najlepszej formy pomocy. W niektórych sytuacjach konsultacje psychologiczne mogą przerodzić się w terapię psychologiczną.

Jak wyglądają spotkania?

każda sesja trwa 50 min,
(możliwość spotkań on-line)
zapytam Państwa o problemy, objawy, trudności,
mogę również pytać o relacje z ludźmi, bieżącą sytuację oraz historię życia,
konsultacja zajmuje od jednego do maksymalnie czterech spotkań