Cennik usług

 • konsultacja psychologiczna 180 zł za 50 min.
 • psychoterapia indywidualna 160 zł (sesja raz w tygodniu) za 50 min
 • psychoterapia indywidualna 180 zł (sesja rzadziej niż raz w tygodniu) za 50 min.
 • psychoterapia małżeńska i par 250 zł za 60 min.
 • psychoterapia rodzin 250 zł za 60 min.
 • terapia uzależnień 160zł (sesja raz w tygodniu) za 50 min
 • terapia uzależnień 180 zł (sesja rzadziej niż raz w tygodniu)                za 50 min.
 • diagnoza możliwości intelektualnych 400 zł (badanie+ opinia).
 • diagnoza sprawności funkcji poznawczych 400 zł  (badanie + opinia).
 • diagnoza osobowości 450(badanie + opinia).
 • zaświadczenie 50 zł.
 • opinia psychologiczna 250 zł.