Terapia uzależnień


Image00006Terapia uzależnień to psychoterapia, w której przy udziale terapeuty poznaje się i zmienia psychologiczne mechanizmy leżące u podłoża uzależnienia, a więc wewnętrznego przymusu picia, brania narkotyków, grania, nadużywania seksu i innych zachowań. Nauczycie się Państwo utrzymywania abstynencji bądź ograniczania nałogowego zachowania. Poznacie sposoby radzenia sobie z wewnętrznym przymusem powtarzania zachowania, które obok chwilowej ulgi przynosi Wam przede wszystkim długotrwałe cierpienie.

Terapia współuzależnienia jest psychoterapią, podczas której poznacie Państwo, zrozumiecie i zmienicie mechanizmy, które coraz bardziej komplikują Wasze relacje z osoba uzależnioną, a skutkują przede wszystkim Waszym cierpieniem.

Jak wyglądają spotkania?

  • każda sesja trwa 50-60 min,
  • sesje początkowo odbywają się raz  w tygodniu następnie Państwo decydujecie o ich częstotliwości,
  • długość terapii ustalana jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb, problemów i możliwości.