Psychoterapia indywidualna


Image00003

Psychoterapia jest metodą leczenia, dotyczącą psychologicznego funkcjonowania człowieka. Jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia, zrozumienia, akceptacji, a także zyskania siły do wprowadzenia zmian w życiu. Skupiona na doświadczeniu i emocjach, empatyczna relacja z terapeutą, pozwala wyzwolić naturalną i niepowtarzalną dla każdej osoby zdolność do rozwoju i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Jak wyglądają spotkania?

  • każda sesja trwa 50 – 60 min,
  • sesje początkowo odbywają się raz w tygodniu, następnie to Państwo decyduje o ich częstotliwości,
  • długość terapii ustalana jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb, problemów i możliwości.