Cennik usług

 • konsultacja psychologiczna 180 zł za 50 min
 • psychoterapia indywidualna, osoby będące w regularnym kontakcie minimum raz w tygodniu         150 zł za 50 min
 • spotkania indywidualne z częstotliwością mniejszą niż raz w tygodniu 180 zł za 50 min
 • psychoterapia małżeńska i par 250 zł za 60 min
 • psychoterapia rodzin 250 zł za 60 min
 • terapia uzależnień 150zł za 50 min
 • diagnoza możliwości intelektualnych 400 zł (badanie+ opinia)
 • diagnoza sprawności funkcji poznawczych 400 zł  (badanie + opinia)
 • diagnoza osobowości 450(badanie + opinia)
 • zaświadczenie 50 zł
 • opinia psychologiczna 250 zł